Published on May 10 2018

نرم افزار CRM مثل هر ابزار دیگری، نیاز به این دارد که ریشه هایش را در خاک کسب و کارتان داخل کند تا اثر بخش باشد. زمانی که برای اولین بار از فکس استفاده کردید، ارسال دستی نامه ها را کنار گذاشتید. مثل این که فکس، در سیستم مبادلات شما رسوخ کرده باشد. ایمیل...

Read more

Written by Majid Zarab

Published on #بازاریابی - CRM

Repost0

Published on May 10 2018

طی مدتی که بلاگ «مدیریت ارتباط با مشتری» راه افتاده است، به نکته های زیادی درباره مزایای استفاده از نرم افزار CRM اشاره کرده ام. اینکه چقدر کارمندان را منظم می کند، چقدر مشتری ها را راضی نگه می دارد و درنهایت چقدر برای شرکت سودآوری می کند. چند روز پیش...

Read more

Written by Majid Zarab

Repost0

Published on April 1 2018

1. CRM بازاریابی پایگاه داده ای می باشد. بازاریابی پایگاه داده ای، ساخت و بهره برداری از پایگاه داده های با کیفیت مشتری برای مقاصد بازاریابی است. سازمانها داده ها را از منابع مختلفی جمع آوری می کنند. این دده ها بر روی کامپیوترها، مخازن داده، هوش تجاری...

Read more

Written by Majid Zarab

Published on #بازاریابی - CRM

Repost0